Doctor Zone

SYMPOSIUMS

SCIENTIFIC ACTIVITY
St. Luke’s Hospital conducts an intensive scientific activity. 

book-green

St. Luke’s Clinic is the organizer of annual international symposia in Bielsko-Biała. The history of the Symposium goes back to 2006, when the first Bielsko Symposium orthopedics took place. Today, we have the eleventh edition of this well-known and respected medical event.

Thank you all for attending the K&ACC 2016 conference. We invite you to check out the photoreports from the symposium.
On the website www.ortopedia2016.pl are also available to download lecturers.

logo

XII SYMPOSIUM
2nd ESA BIENNIAL MEETING – Cracow 2017

360 DEGREE AROUND SHOULDER INSTABILITY
5-7 October 2017

More information You can find on the website:i www.esa2017.org

A LITTLE BIT OF HISTORY
We have already finished 11th edition of the International Orthopedic Symposium

10.2006 - 1st Orthopedic Congress in Bielsko- Biała

New concepts in ACL reconstruction surgery.

7 października 2006 r. sala Bielskiego Centrum Kultury została zapełniona przez blisko 400 chirurgów-ortopedów z całej Polski, jak również lekarzy z Ukrainy, Niemiec i Włoch. Główną częścią Międzynarodowego Sympozjum "Nowe kierunki w chirurgii więzadła krzyżowego przedniego", zorganizowanego przez Klinikę św. Łukasza, była bezpośrednia transmisja z operacji, którą w Klinice przeprowadził światowej sławy chirurg, prof. Jurgen Eichhorn z Niemiec, w asyście dr Bogusława Sadlika.

10.2007 - 2nd Orthopedic Congress in Bielsko- Biała

New concepts in the shoulder surgery.

W dniu 6 października 2007 po raz kolejny w Bielsku- Białej mieliśmy okazję i wielką przyjemność gościć kolegów ortopedów na Sympozjum Naukowym, tym razem poświęconym nowym kierunkom w chirurgii barku. Do Bielska zawitało niemal 400 chirurgów zainteresowanych tym tematem.Zaszczytem dla nas był przyjazd zaproszonych gości - doktorów Laurent Lafosse i Bruno Tussaint z Francji , dr Etienne Lejeune z Belgii,profesora Jarosława Fabisia z Łodzi i dr Henryka Nogi z Żor. Udział w Komitecie Naukowym profesora Wojciecha Marczyńskiego,profesora Jarosława Deszczyńskiego, profesora Tadeusza Szymona Gaździka, profesora Tadeusza Trzaski, potwierdził wysoki merytoryczny poziom spotkania.

Sympozjum rozpoczęło się wykładami na temat anatomii , badania i diagnostyki obrazowej chorób barku, które kolejno wygłosili lekarze naszej Kliniki: dr Roman Brzóska, dr Andrzej Solecki i dr Bogusław Sadlik. Następnie zebrani w Sali wykładowej Hotelu Vienna uczestnicy Sympozjum , obejrzeli animację komputerową obrazującą zasady wykonania zabiegu operacyjnego leczącego niestabilność przednią barku.

10.2008 - 3rd Orthopedic Congress in Bielsko- Biała

Knee and shoulder diseases in the practice of family doctor.

sym08_07

W dniu 3 października 2008 roku na zaproszenie Kliniki św. Łukasza do uczestnictwa w Seminarium na na temat schorzeń kolana i barku odpowiedziało około 100 lekarzy rodzinnych. Pozwoliło to naszym lekarzom - specjalistom w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu podzielić się swoim wieloletnim doświadczeniem i wiedzą, tak aby ułatwić podejmowanie często trudnych decyzji dotyczących leczenia schorzeń narządu ruchu. Seminarium rozpoczęła razem z Prezesem Kliniki - dr Andrzejem Soleckim Przewodnicząca Beskidzkiej Izby Lekarskiej - dr Zyta Kaźmierczak -Zagórska wskazując na konieczność ciągłego doskonalenia wiedzy medycznej i wymiany doświadczeń pomiędzy lekarzami różnych specjalności. Dr Andrzej Solecki oraz dr Bogusław Sadlik w sposób bardzo szczegółowy omówili najczęstsze schorzenia urazowe i zwyrodnieniowe kolana, a dr Roman Brzóska podzielił się swoją wiedzą w zakresie diagnozowania i leczenia schorzeń barku. Swoim wieloletnim doświadczeniem w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych podzielił się również dr Jerzy Podżorski.

10.10.2009 - 4th Orthopedic Congress in Bielsko- Biała

New concepts in the PCL reconstruction surgery.

01

W dniu 10 października 2009 roku na nasze zaproszenie dotyczące udziału w Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym: "Nowe kierunki w chirurgii więzadła krzyżowego tylnego" odpowiedziało około 230 lekarzy ortopedów z całego kraju. Dzięki udziałowi naszych gości z Niemiec - prof. Michaela J. Strobla oraz dr Thore Zantopa mogliśmy obejrzeć bezpośrednio z sali operacyjnej naszego Szpitala rekonstrukcję więzadła krzyżowego tylnego wg metody Prof. Strobla

Wykłady naszych zagranicznych gości oraz prof. Tadeusza Trzaski, dr Anny Korzonkiewicz, dr Andrzeja Soleckiego, a także dr Bogusława Sadlika również wzbudziły zainteresowanie i dyskusję. Tematy prezentacji poruszały wiele istotnych problemów dotyczących diagnostyki i metod leczenia tylnej niestabilności stawu kolanowego.

10.2010 - 5th Orthopedic Congress in Bielsko- Biała

Osteochondral lesion of ankle joint- current treating concepts.

symp2

Sympozjum spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem - odwiedziło nas prawie 300 lekarzy i rehabilitantów. Nasz zagraniczny gość, profesor Niek van Dijk z Amsterdamu, przeprowadził 2 artroskopowe operacje stawu skokowego transmitowane na żywo do sali konferencyjnej oraz wygłosił 2 wykłady.

Ponadto mogliśmy wysłuchać wielu znanych specjalistów w leczeniu obrażeń stawu skokowego; naszymi goścmi byli m.in. profesor Tadeusz Trzaska oraz profesor Marek Napiontek z Poznania. Wszystkim wykładowcom i uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy!

10.2011 - 6th Orthopedic Congress in Bielsko- Biała

Treatment of shoulder disorders in active people.

81

W dniach 13 - 14 października 2011 roku, w Park Hotel Vienna w Bielsku - Białej, odbyło się VI Bielskie Sympozjum naukowe dla Lekarzy Ortopedów i Rehabilitacji Medycznej oraz Fizjoterapeutów.

Temat: Leczenie schorzeń barku u osób aktywnych. Organizator: Klinika Św. Łukasza Bielsko-Biała Miejsce: Bielsko-Biała

5-6.10.2012 - 7th Orthopedic Congress in Bielsko- Biała

Anatomy and biology in ACL reconstructions.

IMG_2918

W dniach 5-6 października 2012r Klinika św. Łukasza po raz kolejny zorganizowała Bielskie Sympozjum Naukowe, podczas którego rolę głównego organizatora, a zarazem przewodniczącego Komitetu Naukowego, objął dr n. med. Andrzej Solecki. W tym roku głównym tematem VII już kongresu była rola ‘Anatomii i biologii w rekonstrukcjach ACL’, co spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród kolegów ortopedów i fizjoterapeutów z Polski i Europy. Konferencja zgromadziła ponad 100 osób.

Dzięki interesującym sesjom wykładowym prowadzonym przez cenionych ekspertów w zakresie chirurgii mało inwazyjnej oraz ciekawym przypadkom pacjentów operowanych w trakcie transmisji ‘live-surgery’, sala multimedialno-konferencyjna Kliniki wypełniona została po brzegi. Zabiegi operacyjne przeprowadzone na żywo stanowiły niebywałą okazję do zapoznania się z różnymi technikami rekonstrukcji stosowanymi obecnie przez najnowocześniejsze ośrodki ortopedyczne w Niemczech, Francji i Polsce.

4-5.10.2013 - 8th Orthopedic Congress in Bielsko- Biała

Regenerative medicine in joint surgery.

sympozjum_06

Już po raz ósmy Szpital św. Łukasza gościł specjalistów z Polski i zza granicy. Tym razem, tematem wykładów wspartych profesjonalnym śródoperacyjnym materiałem filmowym były zagadnienia związane z Medycyną Regeneracyjną. Zagadnienia omawiane przez prelegentów Sympozjum spotkały się z zainteresowaniem słuchaczy. Sympozjum zgromadziło ponad dwustu uczestników zainteresowanych tą innowacyjną metodologią zabiegową. Komitet organizacyjny sympozjum składa podziękowania dla zespołu wykładowców za zaangażowanie w proces popularyzacji tej unikatowej wiedzy.

W dniach 4 – 5 października w Bielsku-Białej odbyło się kolejne Sympozjum organizowane przez zespół lekarzy ortopedów Kliniki św. Łukasza. To ósme z kolei Sympozjum świadczy o niesłabnącej popularności cyklicznych spotkań. Tegoroczne sympozjum przy znakomitej frekwencji dotyczyło tematów związanych z zabiegami chirurgicznymi, które wykorzystują bioimplanty pochodzące z hodowli własnych komórek pacjenta. Wykładowcy z ośrodków krajowych i zagranicznych przedstawiali swoje obserwacje w leczeniu pacjentów z wykorzystaniem bioimplantów. Program konferencji zawierał wykłady omawiające problemy diagnostyczne związane z tą terapią. Uczestnicy spotkania zapoznali się z doświadczeniami praktyków, poznali różne metody realizowania tych skomplikowanych procedur medycznych. Różne opinie i doświadczenia prelegentów w zakresie wykorzystania zdobyczy Medycyny Regeneracyjnej były okazją do wielu cennych dyskusji, które dały słuchaczom możliwość zgłębienia tematu w sposób wielowątkowy i przekrojowy. Organizatorzy Sympozjum dziękują wykładowcom za przybycie do stolicy Podbeskidzia oraz przygotowanie interesujących obserwacji; zaś słuchaczom za aktywne uczestnictwo w obradach.

9-11.10.2014 -9th Orthopedic Congress in Bielsko- Biała

From arthroscopy to endoprosthetics LIVE SURGERY

IMG_2898

IX Bielskie Sympozjum Ortopedyczne zgromadziło około 300 uczestników. W ciągu trzech dni sesji, uczestnicy obserwowali pokazowe operacje, wysłuchali wykładów oraz uczestniczyli w dyskusjach. Tegoroczne Sympozjum w całości zostało poświęcone zagadnieniom związanym z chirurgią barku i kończyny górnej. W pierwszym dniu Sympozjum, pod patronatem sekcji Chirurgii Barku i Łokcia PTOiTr zorganizowany został pierwszy polski kurs instruktażowy na temat współczesnych terapii w leczeniu schorzeń w obrębie kończyny górnej

Bielskie Sympozjum Ortopedyczne zorganizowane zostało przez Zespół Kliniki św. Łukasza po raz dziewiąty. W tym roku tematem przewodnim Sympozjum była chirurgia barku – od artroskopii po endoprotezoplastykę. Międzynarodowy charakter konferencji został opisany tytułem „West meets East”. Specjaliści z 12 krajów Europy, dyskutowali wspólnie nad aktualną wiedzą w zakresie ortopedii obręczy barkowej. Międzynarodowe grono lekarzy oraz otwarta wymiana doświadczeń i praktyk chirurgicznych stanowiło podstawę do uzyskania wysokiego poziomu merytorycznego tego spotkania. W ciągu trzech dni Sympozjum, wykładowcy zaprezentowali wykłady oraz 12 operacji, transmitowanych „na żywo” do Sali wykładowej. W trakcie Sympozjum sekcja Chirurgii Barku i Łokcia PTOiTr zorganizowała pierwszy polski kurs instruktażowy w całości poświęcony aktualnym zagadnieniom leczenia chorób kończyny górnej. W trakcie sesji panelowej Sympozjum, odbył się kurs rehabilitacji barku dla Fizjoterapeutów. Kierownikiem merytorycznym Sympozjum był dr n. med. Roman Brzóska. Sympozjum zgromadziło ponad 300 uczestników, lekarzy ortopedów oraz fizjoterapeutów.

2-3.10.2015 - 10th Orthopedic Congress in Bielsko- Biała

Patello-femoral joint

IMG_5253

W dniach 2 – 3 października br. odbyło się kolejne międzynarodowe sympozjum ortopedyczne organizowane przez Zespół Szpitala św. Łukasza. Tegoroczne jubileuszowe dziesiąte Sympozjum odbyło się pod przewodnim tytułem STAW RZEPKOWO-UDOWY. Przewodniczący komitetu organizacyjnego dr n. med. Andrzej Solecki zadbał o zaproszenie wielu znakomitych wykładowców. Tematyka Sympozjum spotkała się z zainteresowaniem uczestników. Sympozjum zgromadziło ponad 300 uczestników.

Dwudniowe Sympozjum odbywało się w Sali konferencyjnej bielskiego hotelu Vienna. W czasie dwóch dni sesji uczestnicy mieli okazję wysłuchać prezentacji oraz przyglądać się filmom z operacji prezentującym najnowsze światowe techniki operacyjne.

Sesję inauguracyjną Sympozjum uświetnił wykład byłego prezesa NFZ – Andrzeja Sośnierza oraz prezydenta Bielska-Białej Jacka Krywulta. W części merytorycznej prezentowane były m. in. najnowsze doniesienia w zakresie biomechaniki stawu kolanowego. Wystąpił znany w środowisku specjalistycznym profesor Imperial College of London – Andrew Amis. Grono specjalistów w zakresie operacji w obrębie stawu kolanowego zaszczycił międzynarodowy autorytet - dr David Dejour z lyońskiej Kliniki ortopedycznej. Ponadto swoimi doświadczeniami dzielili się lekarze praktycy z Austrii i Niemiec. Wśród polskich autorytetów w dziedzinie stawu kolanowego wykłady prowadzili szefowie klinik i oddziałów ortopedycznych oraz specjaliści w tym zakresie. Uzupełnieniem treści ortopedycznych były wykłady i prezentacje przypadków prezentowane przez fizjoterapeutów. Fizjoterapeuci i lekarze ortopedzi mieli możliwość dyskusji nad tymi obszarami w terapii pacjentów, w których kluczowe znaczenie ma współpraca i połączone działania lekarza i rehabilitanta. Po raz kolejny pogodna jesienna atmosfera Podbeskidzia wspierała ideę wymiany nowoczesnej myśli ortopedycznej. Dziękujemy wykładowcom, słuchaczom oraz partnerom za uczestnictwo w tym wydarzeniu naukowym. Zapraszamy na kolejne XI Sympozjum Ortopedyczne – Medycyna Regeneracyjna, zaplanowane w dniach 7 -8 października 2016 roku.

7-8.10.2016 11th Orthopedic Congress in Cracow

KNEE AND ANKLE CURRENT CONCEPT CRACOW 2016

43

Organizacja Sympozjum „Knee and Ankle Current Concept KRAKÓW 2016” przez lekarzy z oddziału ortopedii Szpitala im. Żeromskiego w Krakowie oraz oddziału ortopedii Szpitala św. Łukasza w Bielsku-Białej pozwoliła na wielopłaszczyznowe spojrzenie na modną w ostatnim czasie tematykę zdrowia u ludzi sportowo aktywnych. Biegacze, narciarze, rowerzyści czy inni aktywni sportowo ludzie poszukują rozwiązania swoich problemów z mocno eksploatowanymi kolanami czy stawami skokowymi. Współczesna medycyna oferuje szereg rozwiązań terapeutycznych, ale precyzyjne określenie terapii w danym przypadku wymaga od lekarza dużego doświadczenia i precyzyjnej diagnostyki.

Konferencja odpowiadała właśnie na te problematyczne zagadnienia. Lekarz ortopeda wysłuchując wykładów miał możliwość prześledzenia procesu diagnostycznego rekomendowanego przez zróżnicowane grono wykładowców krajowych i zagranicznych. Wśród wykładowców konferencji było wiele uznanych światowych autorytetów w tym v-prezydent ICRS – światowego towarzystwa leczenia chrząstki stawowej Alberto Gobbi.

Obecnie w świecie naukowym coraz częstszym zainteresowaniem cieszą się komórki macierzyste, pozwalające na odbudowę naturalnych struktur organizmu. Komórki macierzyste znajdują zastosowanie w neurologii czy innych obszarach medycyny. Do tej pory ortopedzi nie sięgali po te nowatorskie metody w tych wskazaniach. Komórki macierzyste wszczepiane w małoinwazyjny sposób, przy pomocy metody suchej artroskopii mogą pomóc w regeneracji zużytej chrząstki stawowej i stworzyć Pacjentom możliwość alternatywnego leczenia. Podczas konferencji, dr n. med. Bogusław Sadlik wykonał zabieg suchej artroskopii z implantacją matrycy hialuronowej z komórkami macierzystymi z galarety Whartona sznura pępowinowego niespokrewnionego dawcy.